1. ArchDaily
  2. Distrito De Kilifi

Distrito De Kilifi

Centro Educativo Eco Moyo / Arkitekter Uten Grenser + Architectopia + Jan Kazimierz Godzimirski

© Jan Kazimierz Godzimirski© Jan Kazimierz Godzimirski© Jan Kazimierz Godzimirski© Jan Kazimierz Godzimirski+ 49

Distrito de Kilifi, Kenia