1. ArchDaily
  2. Kunming Shi

Kunming Shi

Museo Yunnan / Rocco Design Architects

© WENMING CHU - Rocco Design Limited© WENMING CHU - Rocco Design Limited© WENMING CHU - Rocco Design Limited© WENMING CHU - Rocco Design Limited+ 36

Kunming Shi, China