1. ArchDaily
  2. 山口市(Yamaguchi)

Shan Kou Shi Yamaguchi

Casa J / Keiko Maita Architect

© Yoshiharu Matsumura
© Yoshiharu Matsumura
山口市(Yamaguchi), Japón

© Yoshiharu Matsumura© Yoshiharu Matsumura© Yoshiharu Matsumura© Yoshiharu Matsumura+ 17

Shimonoseki-shi Kawatana Onsen Koryu Center / Kengo Kuma & Associates

© Mitsumasa Fujitsuka© Mitsumasa Fujitsuka© Mitsumasa Fujitsuka© Mitsumasa Fujitsuka+ 13

山口市(Yamaguchi), Japón