1. ArchDaily
  2. Shinjuku Ku

Shinjuku Ku

In the Loop / Takuma Sugi + Nanako Hirai + Ben Nitta

© Keiko Kuramoto© Keiko Kuramoto© Keiko Kuramoto© Keiko Kuramoto+ 24