1. ArchDaily
  2. Shi Qiao

Shiqiao

Casa del Té de Bambú / Harmony World Consulting & Design

© T+E© T+E© T+E© T+E+ 16

ShiQiao, China