1. ArchDaily
  2. Tauranga

Tauranga: Las más recientes noticias y obras de arquitectura

Centro Kathleen Kilgour / Wingate + Farquhar Architects

Centro Kathleen Kilgour / Wingate + Farquhar ArchitectsCentro Kathleen Kilgour / Wingate + Farquhar ArchitectsCentro Kathleen Kilgour / Wingate + Farquhar ArchitectsCentro Kathleen Kilgour / Wingate + Farquhar Architects+ 30

  • Arquitectos: Wingate + Farquhar Architects; Wingate + Farquhar Architects
  • Área Área del proyecto de arquitectura Área :  3000
  • Año Año del Proyecto de arquitectura Año :  2014
  • Proveedores Marcas y productos usados en este proyecto de arquitectura
    Proveedores :  Rodeca