1. ArchDaily
 2. Yingkou

Yingkou: Las más recientes noticias y obras de arquitectura

Bayuquan Library / DSD

Cortesía de DSDCortesía de DSDCortesía de DSDCortesía de DSD+ 29

Yingkou, China
 • Arquitectos: DSD

Teatro Bayuquan / DSD

Cortesía de DSDCortesía de DSDCortesía de DSDCortesía de DSD+ 37

Yingkou, China
 • Arquitectos: DSD
 • Proveedores Marcas y productos usados en este proyecto de arquitectura
  Proveedores: Trespa

Vanke Brand Center / Vector Architects

© Shu He & Su shengliang
© Shu He & Su shengliang
 • Arquitectos: Vector Architects
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2013
 • Proveedores Marcas y productos usados en este proyecto de arquitectura
  Proveedores: Parklex International S.L.

© Shu He & Su shengliang© Shu He & Su shengliang© Shu He & Su shengliang© Shu He & Su shengliang+ 44