1. ArchDaily
  2. Takamatsu

Takamatsu: Las más recientes noticias y obras de arquitectura

Sanjo Hokusei Community Center / Yasunari Tsukada design

© Takumi Ota© Takumi Ota© Takumi Ota© Takumi Ota+ 16

Museo de Arte de Teshima / Ryue Nishizawa

© Iwan Baan© Iwan Baan© Iwan Baan© Iwan Baan+ 8

Takamatsu, Japón