1. ArchDaily
 2. Tokio

Tokio

Estudio fotográfico / Hiroki Tominaga-Atelier + Yae Fujima

© Yasuhiro Nakayama© Yasuhiro Nakayama© Yasuhiro Nakayama© Yasuhiro Nakayama+ 22

Pequeña casa con una gran terraza / Takuro Yamamoto

Cortesía de Takuro YamamotoCortesía de Takuro YamamotoCortesía de Takuro YamamotoCortesía de Takuro Yamamoto+ 28

Tokio, Japón

Casa 8 / arbol

© Hiroshi Ueda
© Hiroshi Ueda

© Hiroshi Ueda© Hiroshi Ueda© Hiroshi Ueda© Hiroshi Ueda+ 16

 • Arquitectos: arbol
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  86
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2018

Casa Jubako / Meguro Architecture Laboratory

© Koichi Torimura© Taku Hata© Koichi Torimura© Koichi Torimura+ 12

Tokio, Japón

Casa Garaje Vestíbulo / Tsukagoshi Miyashita Sekkei + Keitarchi

© Kenta Hasegawa© Kenta Hasegawa© Kenta Hasegawa© Kenta Hasegawa+ 17

Tokio, Japón

Casa Tenhachi / .8 Tenhachi Architect & Interior Design

© Akihide Mishima © Akihide Mishima © Akihide Mishima © Akihide Mishima + 16

Tokio, Japón

R·torso·C / Atelier Tekuto

© Toshihiro Sobajima© Toshihiro Sobajima© Jérémie Souteyrat© Jérémie Souteyrat+ 9

Tokio, Japón
 • Arquitectos: Atelier Tekuto
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  103
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2015

Residencia de ladrillo Akasaka / KINO architects

© Daici Ano© Daici Ano© Daici Ano© Daici Ano+ 17

Casa Nerima / Elding Oscarson

© Kenichi Suzuki © Kenichi Suzuki © Kenichi Suzuki © Kenichi Suzuki + 32

Tokio, Japón
 • Arquitectos: Elding Oscarson
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  99
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2015

Escuela infantil SM / HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro

© Studio Bauhaus
© Studio Bauhaus

© Studio Bauhaus© Studio Bauhaus© Studio Bauhaus© Studio Bauhaus+ 15

Renovación Estación Tokio Yaesu / JAHN

© Rainer Viertlbock© Rainer Viertlbock© Rainer Viertlbock© Rainer Viertlbock+ 13

 • Arquitectos: JAHN
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  346
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2015

Bamboo Forest / Vo Trong Nghia Architects

© Yoshifumi Moriya© Yoshifumi Moriya© Yoshifumi Moriya© Yoshifumi Moriya+ 16

 • Arquitectos: VTN Architects
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  97
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2015

Light Cave / Moriyuki Ochiai Architects

© Tetsu Hiraga© Tetsu Hiraga© Tetsu Hiraga© Tetsu Hiraga+ 10

Magritte's / Atelier Tekuto

© Makoto Yoshida© Makoto Yoshida© Makoto Yoshida© Makoto Yoshida+ 14

Tokio, Japón
 • Arquitectos: Atelier Tekuto
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  26
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2005

Loft Tokio / G architects

© Katsumi Hirabayashi© Katsumi Hirabayashi© Katsumi Hirabayashi© Katsumi Hirabayashi+ 26

 • Arquitectos: G architects
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  87
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2014

Birdhouse / Takato Tamagami

© Masaya Yoshimura
© Masaya Yoshimura
Tokio, Japón
 • Arquitectos: Takato Tamagami
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  130
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2013

© Masaya Yoshimura© Masaya Yoshimura© Masaya Yoshimura© Masaya Yoshimura+ 21

Mokumoku Kindergarten / 16A Inc.

© Masaya Yoshimura
© Masaya Yoshimura
 • Arquitectos: 16A Inc.
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  1665
 • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2013

© Masaya Yoshimura© Masaya Yoshimura© Masaya Yoshimura© Masaya Yoshimura+ 23

Kadokeshi / +S/Shintaro Matsushita+Takashi Suzuki

© Hiroyuki Hirai© Hiroyuki Hirai© Hiroyuki Hirai© Hiroyuki Hirai+ 36

 • Arquitectos: Shintaro Matsushita, Takashi Suzuki
 • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  124